cialis viagra online accutane

フィンランド語

フィンランド語学習記 vol.709 − Kustaa IV Aadolf(2)

きのうに続いて Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、スウェーデン王グスタフ4世アドルフのページを見ていきます。

Tämä niin sanottu Suomen sota oli kaikkien aikojen surkeimmin johdettu sota Pohjolassa. Vahva Viaporikin luovutettiin viholliselle ilman minkäänlaista vastarintaa. Venäjä valloitti Suomen, tällä kertaa yli sadaksi vuodeksi.

Sota oli Ruotsille katastrofi. Kolmasosa valtakunnasta oli menetetty. Kustaa IV Aadolf sai potkut.

このいわゆるフィンランド戦争は北欧史上もっとも悲惨な戦争であった。強固なスオメンリンナの要塞でさえも何ら抵抗することなく敵に引き渡された。ロシアはフィンランドを征服した。今回は100年以上に渡って。

戦争はスウェーデンにとって大災害だった。王国の3分の1は失われた。グスタフ3世は退位させられた。

フィン
niin sanottu so-called いわゆる
surkea miserable 悲惨な
johtaa lead 導く
Pohjola Nordic countries 北欧
vahva strong 強い
luovuttaa hand over 引き渡す
Viapori Suomenlinna スオメンリンナの要塞
minkäänlainen whatsoever どんな〜も
vastarinta resistance 抵抗
valloittaa conquer 征服する
katastrofi catastrophe 大災害
menettää lose 失う
saada potkut get fired 解雇される

 

Viapori

Vahva Viaporikin luovutettiin viholliselle ilman minkäänlaista vastarintaa.

強固なスオメンリンナの要塞でさえも何ら抵抗することなく敵に引き渡された。

Viapori って何だろう?と思い、ネットで調べてみると Wikipedia のこんな記事がヒットしました。

Suomenlinnan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1748 ja se tunnettiin vuoteen 1918 asti ruotsinkielisen nimensä Sveaborg pohjalta suomeksi Viaporina.

Wikipedia「Suomenlinna」より

Suomenlinna(スオメンリンナ)はヘルシンキからフェリーですぐのところにある島の名前。そこに作られた要塞は現在世界遺産になっています。

さきほどの記事によると、この Suomenlinna は1918年までスウェーデン語の Sveaborg に基づいた Viapori という名前で呼ばれていたそうです。

Viapori と Suomenlinna ではずいぶん印象が違いますね。

 

おわりに

グスタフ4世アドルフの失脚とともにスウェーデンによるフィンランド支配の時代は終焉します。

この後、フィンランドはロシア帝国の支配下でフィンランド大公国としての歩みを進めていくことになります。そのあたりの史実もまたの機会に取り上げてみたいと思います。

フィンランド語学習記 vol.708 − Kustaa IV Aadolf(1)

Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、今回はスウェーデン王グスタフ4世アドルフに関するページを読んでいきます。

Kustaa IV Aadolf oli Kustaa III:n vanhin poika ja Suomen viimeinen kuningas. Hänen aikanaan hieno hovielämä hiipui, sillä tätä Kustaata kiinnosti enemmän maatalous kuin tanssiminen.

Euroopassa seikkaili tuohon aikaan suuri ranskalainen sotapäällikkö, Napoleon Bonaparte. Hän ja Venäjän Aleksanteri I tekivät liiton, jonka seurauksena Venäjä hyökkäsi Suomeen vuonna 1808.

グスタフ4世アドルフはグスタフ3世の長男で、フィンランドの最後の王であった。彼の時代に優雅な宮廷生活は衰退した。なぜならグスタフはダンスよりも農業に興味を持っていたからだ。

ヨーロッパではその頃、強大なフランスの軍事指揮官ナポレオン・ボナパルトが活躍していた。彼とロシアのアレクサンドル1世は同盟を結び、その結果としてロシアは1808年にフィンランドを攻撃した。

フィン
hiipua weaken 弱まる
maatalous agriculture 農業
seikkailla adventure 冒険する
sotapäällikkö war leader 司令官、指揮官
liitto union 同盟
seuraus consequence 結果
hyökätä attack 攻撃する

 

Napoleon Bonaparte

Euroopassa seikkaili tuohon aikaan suuri ranskalainen sotapäällikkö, Napoleon Bonaparte.

ヨーロッパではその頃、強大なフランスの軍事指揮官ナポレオン・ボナパルトが活躍していた。

グスタフ4世時代のヨーロッパではナポレオンが登場し、ヨーロッパの覇権を握っていました。

Wikipedia からナポレオンに関する記述を拾ってみます。

Napoléon Bonaparte (alkujaan Napoleone di Buonaparte, 15. elokuuta 1769 Ajaccio, Korsika – 5. toukokuuta 1821 Longwood, Saint Helena) oli Ranskan ensimmäinen konsuli vuodesta 1799 alkaen ja Ranskan keisari Napoleon I vuosina 1804–1814 ja 1815. Uransa huipulla hän valloitti ja hallitsi laajoja osia Länsi- ja Keski-Eurooppaa.

Wikipedia「Napoleon I」より

ここではナポレオンの肩書きとして二つの単語が使われています。

フィン
konsuli consul 執政
keisari emperor 皇帝

 

ナポレオンは1799年にフランス統領政府の三人の執政の一人となり、1804年にフランス帝国皇帝となります。

そしてヨーロッパの覇者ナポレオンに対して徹底抗戦の構えを崩さなかったグスタフ4世アドルフとスウェーデンは危機的な状況を迎えることになります。

続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.707 − Kustaa III(5)

きのうに続いて Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、スウェーデン王グスタフ3世のページを見ていきます。

Kustaalla oli pahoja vihamiehiä, ja hän saikin surmansa salaliittolaisten luodista. Johan Anckarström-niminen mies ampui häntä kylkeen Tukholman ooppera-talon naamiaisissa, ja pari vikkoa myöhemmin Kustaa kuoli.

グスタフには悪意のある敵がおり、陰謀者の銃弾によって死亡した。ヨハン・アンカーストレムという名の男がストックホルムのオペラ座で開かれた仮面舞踏会で王の脇へ発砲した。そして二週間後にグスタフは亡くなった。
フィン
vihamies enemy
surma death
salaliittolainen conspirator 共謀者、陰謀者
luoti bullet 弾丸
-niminen named 〜という名前の
ampua shoot 発砲する
kylki side
naamiaiset masquerade 仮面舞踏会
myöhemmin later 後で

 

Johan Anckarström-niminen mies

Johan Anckarström-niminen mies ampui häntä kylkeen Tukholman ooppera-talon naamiaisissa,…

ヨハン・アンカーストレムという名の男がストックホルムのオペラ座で開かれた仮面舞踏会で王の脇へに発砲した。

Anckarström という名前の読み方がわからなかったのでネットで調べてみると、この人が Wikipedia の項目になっているのを発見。

ヤコブ・ヨハン・アンカーストレム(Jacob Johan Anckarström、発音「ヤーコプ・ヨーハン・アンカシュトレム」(jɑ:kɔp juːhan aŋkaʂtrœm)、1762年5月11日 – 1792年4月27日)は、スウェーデンの貴族(伯爵)、軍人。スウェーデン王グスタフ3世の暗殺の主犯者。

Wikipedia「ヤコブ・ヨハン・アンカーストレム」より

仮面舞踏会での暗殺というのはまるで映画のワンシーンのよう。グスタフ3世の暗殺は当時のヨーロッパを揺るがす一大事件だったようです。

この後のスウェーデンはどこへ向かうのでしょう?

明日からはグスタフ3世の跡を継いだスウェーデン王グスタフ4世アドルフのページを見ていきます。

フィンランド語学習記 vol.706 − Kustaa III(4)

きのうに続いて Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、スウェーデン王グスタフ3世のページを見ていきます。

Kustaa halusi pönkittää asemaansa aloittamalla sodan vanhaa vihollista Venäjää vastaan. Vaikka sota muuten sujui mitenkuten, Ruotsinsalmen toinen meritaistelu päättyi Ruotsin uljaaseen voittoon. Kun sota loppui, rajat pysyivät ennallaan.

グスタフは旧敵のロシアと戦争を始めることで、自らの地位を維持したかった。戦争は順調に進まなかったものの、スヴェンスクスンドの海戦はスウェーデンの勇敢な勝利に終わった。戦争が終わったとき、国境線は変わらないままだった。
フィン
pönkittää prop up つっかい棒をする
asema status 地位
aloittaa start 始める
vihollinen enemy
muuten otherwise
By the way
さもなければ
ところで
sujua go 進む
mitenkuten anyhow とにかく
salmi strait 海峡
meritaistelu naval battle 海戦
päättyä end 終わる
uljas brave 勇敢な
voitto Victory 勝利
raja boundary 境界、国境
pysyä stay とどまる
ennallaan unchanged 変わらずに

 

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu

Vaikka sota muuten sujui mitenkuten, Ruotsinsalmen toinen meritaistelu päättyi Ruotsin uljaaseen voittoon.

戦争は順調に進まなかったものの、スヴェンスクスンドの海戦はスウェーデンの勇敢な勝利に終わった。

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu は第一次ロシア・スウェーデン戦争中の1790年に行われた海戦の名称。

そのまま Wikipedia の項目になっていたので、少しだけ読んでみました。

Ruotsinsalmen toinen meritaistelu on Kustaa III:n sotaan kuulunut meritaistelu Ruotsin ja Venäjän laivastojen välillä 9.-10. heinäkuuta 1790.

Wikipedia「Ruotsinsalmen toinen meritaistelu」より

歴史的事象である海戦の名前を勝手に訳すわけにもいかないのでネットで調べてみると、スウェーデン語では Slaget vid Svensksund、英語では Battle of Svensksund、日本語ではスヴェンスクスンドの海戦という名称になっていました。

こんな風に外国語を学びながら、その国の歴史を調べるというのも楽しい作業ですね。

続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.705 − Kustaa III(3)

きのうに続いて Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、スウェーデン王グスタフ3世のページを見ていきます。

Kustaa sisusti kuninkaanlinnan uuden-aikaisilla, siroilla, vaaleilla huonekaluilla. Koko maan herrasväki seurasi perässä. Tyylisuuntaa sanotaan kustavilaiseksi.

Kuningas oli varsin kiinnostunut myös Suomen kehittämisestä, ja vieraili valtakunnan itäisessä osassa useita kertoja.

グスタフ3世は王宮を新時代の優美で明るい色の家具で彩った。全国の上流階級の人々がそれに倣った。その様式はグスタヴィアンスタイルと呼ばれている。

王はフィンランドの発展にもとても興味を持っていた。そして国の東部を何度も訪れた。

フィン
sisustaa furnish, decorate 内装をする
linna castle
siro graceful, delicate 優美な、繊細な
vaalea light 明るい
huonekalu piece of furniture 家具
herrasväki gentry 上流階級の人々
seurata perässä follow suit まねをする
tyylisuunta style 様式
varsin pretty, quite 特に
kehittää develop 発達させる、発展させる
vierailla visit 訪れる
valtakunta independent state
kingdom
独立国
王国
itäinen eastern 東の

 

kustavilainen

Tyylisuuntaa sanotaan kustavilaiseksi.

その様式はグスタヴィアンスタイルと呼ばれている。

この kustavalinen という言葉をどのように訳すべきか、かなり迷いました。

Wiktionary には次のような説明が出ています。

kustavilainen

  1. (historical) Also capitalized; of or pertaining to a period in Swedish history characterized by autocratic monarchy, starting with the change of constitution in the year 1772 and ending with the loss of Finland to Russia, which was followed by a constitutional reform in 1809.
    kustavilainen aika (also kustavilaisaika)
  2. (architecture, arts) Of or pertaining to a neoclassical style which flourished in Sweden from mid-1700’s to early 1800’s. 
    kustavilainen tyyli (also kustavilaisuus)

「Wiktionary」

kustavilainen というのはグスタフ3世とその後継者であるグスタフ4世の統治時代、またその時代の文化様式を表す単語のようです。

今回の本文で触れられているのは文化の方。

ネットであれこれ調べてみたらグスタヴィアンスタイルという用語を見つけたので、これで訳してみました。

続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.704 − Kustaa III(2)

きのうに続いて Mauri Kunnas の『Koirämäen Suomen historia』より、スウェーデン王グスタフ3世のページを見ていきます。

Kustaa III ihaili Ranskan hovin hienoja tapoja ja rakasti teatteria ja koreita vaatteita. Hän perusti Ruotsin akatemian, kuninkaallisen oopperan ja kuninkaallisen teatterin. Kustaa näytteli itsekin mielellään. Monien mielestä semmoinen ei kuitenkaan sopinut kuninkaan arvolle.

グスタフ3世はフランス宮廷の優雅な習慣を崇拝し、劇場や美しい服装を愛した。彼はスウェーデン・アカデミー、王立オペラ座、王立劇場を設立した。グスタフは喜んで自分自身を演じたが、多くの人はそのような行動は王の地位にふさわしくないと考えた。
フィン
ihailla admire 崇拝する
hovi court 宮廷
hieno fine, classy 上品な
tapa custom 習慣
korea beautiful 美しい
perustaa found 設立する
akatemia academy アカデミー
kuninkaallinen royal 国王の、王家の
näytellä play 演じる
mielellään gladly 喜んで
arvo rank 地位

 

スウェーデン・アカデミー

アカデミー

(名)〔academy〕

①学問・芸術の研究や発達を目的とする学会。

「美術ー」

②〔外国の〕学士院。

「三省堂国語辞典 第七版」

グスタフ3世が設立したスウェーデン・アカデミーはノーベル文学賞の選考も行う由緒ある学術団体。

ただし例のセクハラ問題によって、2018年の選考が見送られたのは記憶に新しいところです。2019年の文学賞はどうなるのでしょう?

続きは明日のエントリーにて。

 
三省堂国語辞典 第七版 三省堂国語辞典 第七版
価格: ¥1,700(記事公開時)
カテゴリ: 辞書/辞典/その他, 教育
App Storeで詳細を見る

cialis viagra online accutane