cialis viagra online accutane

フィンランド語学習記 vol.542 − 時の表現(10)

18020401

昨日に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomea suomeski 2』より、様々な「時の表現」を見ていきます。

 

内格[-ssA](〜以内に)

Hän oppi ymmärtämään suomea puolessa vuodessa.
(彼は半年以内にフィンランド語を理解できるようになった。)
Luen tämän kirjan parissa tunnissa.
(私はこの本を2〜3時間で読む。)

内格[-ssA]は「〜以内」という意味で使われます。

「以内」という日本語と内格のイメージは重なるので、覚えやすい表現だと思います。

主格 puoli vuosi pari tunti
内格 puolessa vuodessa parissa tunnissa

 

Tämä ruoka tulee valmiiksi kahdessakymmenessä minuutissa.
(この料理は20分以内でできあがります。)

文章なら「20」と書けば済むところ、会話では「カフデッサキュンメネッサ」に。

主格 kaksikymmentä minuutti
入格 kahdessakymmenessä minuutissa

 

せっかくなので、この機会に1から20まで口慣らしをしておきましょう。

主格 語幹 内格
1 yksi yhte yhdessä
2 kaksi kahte kahdessa
3 kolme kolme kolmessa
4 neljä neljä neljässä
5 viisi viite viidessä
6 kuusi kuute kuudessa
7 seitsemän seitsemä seitsemässä
8 kahdeksan kahdeksa kahdeksassa
9 yhdeksän yhdeksä yhdeksässä
10 kymmenen kymmene kymmenessä
11 yksitoista yhte+toista yhdessätoista
12 kaksitoista kahte+toista kahdessatoista
13 kolmetoista kolme+toista kolmessatoista
14 neljätoista neljä+toista neljässätoista
15 viisitoista viite+toista viidessätoista
16 kuusitoista kuute+toista kuudessatoista
17 seitsemäntoista seitsemä+toista seitsemässätoista
18 kahdeksantoista kahdeksa+toista kahdeksassatoista
19 yhdeksäntoista yhdeksä+toista yhdeksässätoista
20 kaisikymmentä kahte+kymmene kahdessakymmenessä

 

以上、今回はここまで。

明日も引き続きフィンランド語の「時の表現」をおさらいしていきます。

フィンランド語学習記 vol.541 − 時の表現(9)

18020301

昨日に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomea suomeski 2』より、様々な「時の表現」を見ていきます。

 

入格(普段は行なっていることをこの期間だけは行っていない)

En ole lukenut sanomalehtiä kahteen viikkoon.
(私はここ2週間、新聞を読んでいない。)

期間を表す言葉を入格の形にすることで、「普段は行っていることをこの期間だけは行っていない」というニュアンスを表すことができます。

つまりこの文には「普段は読んでいるんだけど。。。」という含みがあります。

主格 kaksi viikko
入格 kahteen viikkoon

 

Emme ole käyneet kirkossa kuukauteen.
(私たちはここ1か月、教会を訪れていない。)

この文には「普段は訪れているんだけど。。。」という含みがあります。

主格 kuukausi
入格 kuukauteen

 

En ole nähnyt häntä vuosiin.
(私はここ数年、彼/彼女に会っていない。)

この文には「昔は普段、会っていたんだけど。。。」という含みがあります。

なお vuosiin は単数入格ではなく複数入格の形なので注意が必要。単数の vuoteen なら「ここ1年」、複数の vuosiin なら「ここ数年」の意味になります。

主格 vuosi
単数入格 vuoteen
複数入格 vuosiin

 

Emme ole tavanneet pitkään aikaan.
(私たちはここしばらく、会っていない。)

この文には「普段は会っているんだけど。。。」という含みがあります。

pitkään aikaan は「長い間」という意味の決まり文句として覚えてもよいでしょう。

主格 pitkä aika
入格 pitkään aikaan

 

以上、今回はここまで。

明日も引き続きフィンランド語の「時の表現」をおさらいしていきます。

フィンランド語学習記 vol.540 − 時の表現(8)

18020202

昨日に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomea suomeski 2』より、様々な「時の表現」を見ていきます。

 

sitten − kuluttua(〜前、〜後)

kaksi viikkoa sitten(2週間前)
kahden viikon kuluttua(2週間後)

sitten は「〜前」、kuluttua は「〜後」を意味する後置詞。

kuluttua の前に来る単語は属格[-n]の形になります。

主格 kaksi viikko
属格 kahden viikon

 

sitten の前に来る単語は「1以外の数詞」と結びついたときには分格の形になります。

viikko sitten(1週間前)
kaksi viikkoa sitten(2週間前)
主格 viikko
分格 viikkoa

 

päästä, perästä(〜後)

kahden viikon kuluttua(2週間後)
= kahden viikon päästä(2週間後)
= kahden viikon perästä(2週間後)

kuluttua と同じ意味を表す päästä, perästä という単語もあります。これらは話し言葉(puhekieli)でよく使われる表現。

いずれの場合も前に来る単語は属格[-n]の形になります。

主格 kaksi viikko
属格 kahden viikon

 

以上、今回はここまで。

明日も引き続きフィンランド語の「時の表現」をおさらいしていきます。

フィンランド語学習記 vol.539 − 時の表現(7)

18020101

昨日に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomea suomeski 2』より、様々な「時の表現」を見ていきます。

 

出格[-stA]+ lähtien, alkaen(〜から、〜以来)

Olen ollut viime kesästä lähtien sairaana.
(私はこの前の夏から具合が悪い。)
Tänään on satanut aamusta alkaen koko päivän.
(今日は朝から一日中、雨が降っている。)

出格[-stA]+ lähtien, alkaen で「〜から、〜以来」の意味になります。

主格 kesä aamu
出格 kesästä aamusta

 

出格[-stA]+ asti, saakka(〜から、〜以来)

Olen ollut täällä aamusta asti t. saakka.
(私は朝からここにいる。)
*t. = tai(あるいは)

出格[-stA]+ asti, saakka も「〜から、〜以来」の意味になります。

 

入格+ asti, saakka(〜まで)

Olin työssä iltaan asti.
(私は夕方まで仕事をしていた。)
Olen Seinäjoella perjantaihin saakka.
(私は金曜までセイナヨキにいる。)

asti, saakka は入格と結び付くと「〜まで」の意味になります。

主格 iltä perjantai
入格 iltään perjantaihin

 

昨日、今日、明日

Olimme lomalla eiliseen saakka.
(私たちは昨日まで休暇だった。)
Tästä päivästä lähtien on osoitteemme toinen.
(今日から私たちの住所は別になります。)
Huomisesta alkaen olen tavattavissa kello kolmen ja neljän välillä.
(明日から3時と4時の間に会えます。)

「明日」を意味する huomenna、「今日」を意味する tänään、「昨日」を意味する eilen は副詞なので出格・入格の形がありません。

よって前述の lähtien, alkaen, asti, saakka と組み合わせて「明日から、明日まで」「昨日から、昨日まで」と言いたいときには形容詞 huominen, eilinen の出格・入格を用います。

また「今日から、今日まで」と言いたいときには tämä päivä の出格・入格を用います。

主格 huominen tämä päivä eilinen
出格 huomisesta tästä päivästä eilisestä
入格 huomiseen tähän päivään eiliseen

 

以上、今回はここまで。

明日も引き続きフィンランド語の「時の表現」をおさらいしていきます。

cialis viagra online accutane