cialis viagra online accutane

フィンランド語学習記 vol.830 − 能動現在分詞と受動現在分詞を使った会話文(5)

前回に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より、能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]を使ったスキットを紹介していきたいと思います。

Voi ei! Pankkikortti on unohtunut kotiin ja ostokset on maksettava käteisellä. Lompakossa on onneksi kolikoita. Jonossa odottavat ihmiset eivät näytä kovin iloisilta, kun lasken pikkurahoja. Eikä myyjäkään. En ymmärrä, miksi. Olenhan sentään maksava asiakas!

あら! キャッシュカードを家に忘れて、現金で買い物をしなくちゃならない。幸い財布の中には小銭がある。小銭を数えている間、列に並んでいる人は不機嫌そうだ。販売員もだ。なぜかはわからない。私だってお金を払うお客さんなのに!

「suomen mestari 4」P.77

フィン
pankkikortti bankcard キャッシュカード
ostos purchase 買い物
käteinen cash 現金
kolikko coin 小銭、コイン
jono line 列、行列
laskea count 数える、計算する
pikkuraha small change 小銭
sentään at least 少なくとも

 

今回のスキットには3つの分詞が含まれています。

Pankkikortti on unohtunut kotiin ja ostokset on maksettava käteisellä.

キャッシュカードを家に忘れて、現金で買い物をしなくちゃならない。

maksettava は「支払う」を意味する動詞 maksaa の受動現在分詞。

能動 受動
現在分詞 maksava maksettava
過去分詞 maksanut maksettu

 

ここでの maksettava は「払わなければならない」という意味。

on maksettava = täytyy maksaa

 

Jonossa odottavat ihmiset eivät näytä kovin iloisilta,…

列に並んでいる人は不機嫌そうだ。

odottavat は「待つ」を意味する動詞 odottaa の能動現在分詞 odottava の複数主格の形。

能動 受動
現在分詞 odottava odotettava
過去分詞 odottanut odotettu

 

ここでの odottavat は「待っている」という意味で、後続の ihmiset を修飾しています。

Jonossa odottavat ihmiset = ihmiset, jotka odottavat jonossa

 

Olenhan sentään maksava asiakas!

私だってお金を払うお客さんなのに!

maksava は「支払う」を意味する動詞 maksaa の能動現在分詞。

能動 受動
現在分詞 maksava maksettava
過去分詞 maksanut maksettu

 

ここでの maksava は「支払う」という意味で、後続の asiakas を修飾しています。

maksava asiakas = asiakas, joka maksaa

以上、今回はフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]が含まれたスキットを取り上げてみました。このシリーズは今回でおしまい。

[-vA]と[-tAvA]の形にもだいぶ慣れてきましたが、アウトプットではなかなか使いこなせない形です。

フィンランド語学習記 vol.829 − 能動現在分詞と受動現在分詞を使った会話文(4)

前回に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より、能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]を使ったスキットを紹介していきたいと思います。

Leipäosastolla on leipomon edustaja esittelemässä tuotteita. Maistiaisina tarjottavat leivät tuoksuvat herkullisilta. Maistan jokaista ja päätän ostaa kotiin ruisleipää.

パン売り場ではパン屋の代表が品物を紹介している。試食用に提供されたパンはおいしそうな匂いがする。一通り試食し、ライ麦パンを買って帰ることにする。

「suomen mestari 4」P.77

フィン
leipomo bakery パン屋
edustaja representative 代表者
esitellä introduce 紹介する
tuote product 製品、作品
maistiainen tasting 試食
tuoksua smell 香る
jokainen every すべての
ruisleipä rye bread ライ麦パン

 

今回のスキットには1つの分詞が含まれています。

Maistiaisina tarjottavat leivät tuoksuvat herkullisilta.

試食用に提供されたパンはおいしそうな匂いがする。

tarjottavat は「提供する」を意味する動詞 tarjota の受動現在分詞 tarjottava の複数主格の形。

能動 受動
現在分詞 tarjoava tarjottava
過去分詞 tarjonnut tarjottu

 

ここでの tarjottavat は「〜として提供されている」という意味で、後続の leivät を修飾しています。

maistiaisina tarjottavat leivät = leivät, jotka tarjotaan maistiaisina

leivät は「パン」を意味する leipä の複数主格の形。leipä は不可算名詞だと思っていましたが、ここではパンの種類がたくさんあるから複数の形になっているのでしょう。

以上、今回はフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]が含まれたスキットを取り上げてみました。続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.828 − 能動現在分詞と受動現在分詞を使った会話文(3)

前回に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より、能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]を使ったスキットを紹介していきたいと思います。

Kaupassa mietin, mitä oikein on ostettava. Hedelmätiskillä myytävät greipit näyttävät houkuttelevilta. Hmmm… Ja samoin tuo herkulliselta näyttävä grillattu broileri maistuisi varmasti koko perheelle. Niin ja se kahvi!

店で私は何を買うべきか考えた。果物コーナーで売られているグレープフルーツはおいしそうだ。うーむ、同じくあのおいしそうなグリルチキンは家族みんなのごちそうになりそうだ。そしてコーヒー!

「suomen mestari 4」P.77

フィン
miettiä think over 考える、検討する
tiski desk, counter カウンター
greippi grapefruit グレープフルーツ
houkutella tempt 誘惑する
herkullinen delicious おいしい
grillata grill 網で焼く
broileri broiler, chicken ブロイラー、鶏肉
maistua taste 〜の味がする

 

今回のスキットには3つの分詞が含まれています。

Kaupassa mietin, mitä oikein on ostettava.

店で私は何を買うべきか考えた。

ostettava は「買う」を意味する動詞 ostaa の受動現在分詞。

能動 受動
現在分詞 ostava ostettava
過去分詞 ostanut ostettu

 

ここでの ostettava は「買うべきもの」という意味。

ostettava = täytyy ostaa
 

Hedelmätiskillä myytävät greipit näyttävät houkuttelevilta.

果物コーナーで売られているグレープフルーツはおいしそうだ。

myytävät は「売る」を意味する動詞 myydä の受動現在分詞 myytävä の複数主格の形。

能動 受動
現在分詞 myyvä myytävä
過去分詞 myynyt myyty

 

ここでの myytävät は「〜で売られている」という意味で、後続の greipit を修飾しています。

hedelmätiskillä myytävät greipit = greipit, jotka myydään hedelmätiskillä
 

Hmmm… Ja samoin tuo herkulliselta näyttävä grillattu broileri maistuisi varmasti koko perheelle.

うーむ、同じくあのおいしそうなグリルチキンは家族みんなのごちそうになりそうだ。

näyttävä は「〜に見える」を意味する動詞 näyttää の能動現在分詞。

能動 受動
現在分詞 näyttävä näytettävä
過去分詞 näyttänyt näytetty

 

ここでの näyttävä は「〜に見える」という意味で、後続の grillattu broileri を修飾しています。

tuo herkulliselta näyttävä grillattu broileri = grillattu broileri, joka näyttää herkulliselta

näyttää +[-ltA]で「〜に見える」の意味になりますが、分詞を用いた文では[-ltA]の部分が前に出ています。

以上、今回はフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]が含まれたスキットを取り上げてみました。続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.827 − 能動現在分詞と受動現在分詞を使った会話文(2)

前回に続いてフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より、能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]を使ったスキットを紹介していきたいと思います。

Onpa ulkona kylmä! Lähellä sijaitsevalla bussipysäkillä seisoo palelevia ihmisiä. Onneksi kauppaan ei ole pitkä matka.

外は寒い! 近くのバス停には凍えた人々が立っている。幸いなことに店まではそれほど遠くない。

「suomen mestari 4」P.77

フィン
sijaita be situated, lie 位置する
bussipysäkki bus stop バス停留所
palella feel cold 凍える

 

今回のスキットには2つの分詞が含まれています。

Lähellä sijaitsevalla bussipysäkillä seisoo palelevia ihmisiä.

近くのバス停には凍えた人々が立っている。

sijaitsevalla は「位置する」を意味する動詞 sijaita の能動現在分詞 sijaitseva の単数接格の形。

能動 受動
現在分詞 sijaitseva sijaittava
過去分詞 sijainnut sijaittu

 

ここでの sijaitsevalla は「〜に位置する」という意味で、後続の bussipysäkillä を修飾しています。

lähellä sijaitsevalla bussipysäkillä = bussipysäkillä, joka sijaitsee lähellä

もう一つの分詞 palelevia は「凍える」を意味する動詞 palella の能動現在分詞 paleleva の複数分格の形。

能動 受動
現在分詞 paleleva paleltava
過去分詞 palellut paleltu

 

ここでの palelevia は「凍えている」という意味で、後続の ihmisiä を修飾しています。

palelevia ihmisiä = ihmisiä, jotka palelevat

palella 一語で「凍える」の意味を表すことができるのはフィンランド語と日本語の共通点。英語だとどうしても feel cold のように二語になってしまいます。

以上、今回はフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]が含まれたスキットを取り上げてみました。続きは明日のエントリーにて。

フィンランド語学習記 vol.826 − ei auta itku markkinoilla

前回のエントリーで紹介した『suomen mestari 4』のスキットにこんな表現が出てきました。

Ah! Kahvi on lopussa eikä jääkaapissa taaskaan ole mitään syötävää! On lähdettävä kauppaan vaikka ei huvittaisi yhtään. Ei auta itku markkinoilla

ああ、コーヒーがなくなって、冷蔵庫に何も食べ物がない! 少しも気乗りはしないけどお店に行かなくちゃ。やりたくなくてもやるしかない。

「suomen mestari 4」P.77

最初にこのスキットを読んだとき ei auta itku markkinoilla というフレーズの意味がわかりませんでした。

直訳すると「市場で泣いても仕方がない」という意味。

フィン
itku crying 泣くこと
markkinat market 市場

 

しかし Wiktionary を調べてみると、これがフィンランド語の慣用句であることがわかりました。

ei auta itku markkinoilla

some things have to be accepted if one doesn’t want to, there’s no point crying over spilt milk

「Wiktionary」

ei auta itku markkinoilla は「やりたくないことでも受け入れなければならない」の意味。

正直、市場が出てくる理由はわからないのですが、フィンランド語にはそういう言い回しがあるんですね。再び出会ったときのためにメモしておこうと思います。

フィンランド語学習記 vol.825 − 能動現在分詞と受動現在分詞を使った会話文(1)

フィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』に能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]を使ったちょっと面白いスキットが出てきました。シンプルな日常会話のようでありながら、読み解くのに一苦労。数回に分けてこのスキットを紹介していきたいと思います。

Ah! Kahvi on lopussa eikä jääkaapissa taaskaan ole mitään syötävää! On lähdettävä kauppaan vaikka ei huvittaisi yhtään. Ei auta itku markkinoilla – kengät jalkaan ja ulos. Eteisen lattialla lojuvan lehden potkaisen pois tieltä.

ああ、コーヒーがなくなって、冷蔵庫に何も食べ物がない! 少しも気乗りはしないけどお店に行かなくちゃ。やりたくなくてもやるしかない。靴を履いて外へ。玄関の床に置いてある新聞は蹴ってどかす。

「suomen mestari 4」P.77

フィン
lopussa in the end
out
exhausted
最後に
なくなって
疲れて
jääkaappi refrigerator 冷蔵庫
huvittaa amuse
feel like
楽しませる
〜したいと思う
itku crying 泣くこと
markkinat market 市場
eteinen hall 玄関
lojua lay around 横たわる
potkaista kick 蹴る

 

今回のスキットには3つの分詞が含まれています。

Ah! Kahvi on lopussa eikä jääkaapissa taaskaan ole mitään syötävää!

ああ、コーヒーがなくなって、冷蔵庫に何も食べ物がない!

syötävää は「食べる」を意味する動詞 syödä の受動現在分詞 syötävä の単数分格の形。

能動 受動
現在分詞 syövä syötävä
過去分詞 syönyt syöty

 

ここでの syötävää は「食べるべきもの=食べもの」という意味。

syötävää = jotakin, jota voi syödä

 

On lähdettävä kauppaan vaikka ei huvittaisi yhtään.

少しも気乗りはしないけどお店に行かなくちゃ。

lähdettävä は「出発する」を意味する動詞 lähteä の受動現在分詞。

能動 受動
現在分詞 lähtevä lähdettävä
過去分詞 lähtenyt lähdetty

 

ここでの lähdettävä は「出発しなければならない」という意味。

on lähdettävä = täytyy lähteä

 

Eteisen lattialla lojuvan lehden potkaisen pois tieltä.

玄関の床に置いてある新聞は蹴ってどかす。

lojuvan は「横たわる」を意味する動詞 lojua の能動現在分詞 lojuva の単数対格の形。

能動 受動
現在分詞 lojuva lojuttava
過去分詞 lojunut lojuttu

 

ここでの lojuva は「置いてある」という意味。

eteisen lattialla lojuvan lehden = lehden, joka lojuu eteisen lattialla

以上、今回はフィンランド語教室のテキスト『suomen mestari 4』より能動現在分詞[-vA]と受動現在分詞[-tAvA]が含まれたスキットを取り上げてみました。続きは明日のエントリーにて。

cialis viagra online accutane